Volvos olika typsnitt

Vilket typsnitt använder sig Volvo av? För det första används det till logotypen och i reklam- och inforamtionsmaterial olika typsnitt. Enligt många är det ett egenutvecklat typsnitt som används i informations- och reklamsammanhang. Den teorin härleds snabbt till att typsnitten på Volvo kallas Volvo sans, Volvo broad regular och Volvo Serif och förkastas lika snabbt. De flesta typografer är överens om att det enbart handlar om en ompaketering – att Volvo satt egna namn på andra teckensnitt.

  • Volvo Serif är en version av ett typsnitt som kallas Berthold Akzidenz Grotesk.
  • Volvo Sans är av typsnittet Berling.
  • Volvo Broad kallas också Hector Rounded.

Inget av typsnitten är gratis – de har cirkulerat för nedladdning på ett flertal platser men då under Volvos interna namn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>